header5

2018 M. KOVAS. CENTRE PAMINĖTA PASAULINĖ DAUNO SINDROMO DIENA

Kovo 21 d. minima pasaulinė Dauno sindromo diena. Skirtingos poros kojinės visame pasaulyje yra tapusios tolerancijos simboliu žmonėms su Dauno sindromu. Specialiojo ugdymo skyriaus ugdytiniai dalyvavo šioje akcijoje apsimovę skirtingomis kojinėmis.

2018 M. KOVAS. ŠAŠKIŲ VARŽYBOS

Šių metų kovo 9 d. vyko šaškių varžybos, kuriose dalyvavo Dienos socialinės priežiūros ir globos skyriaus lankytojai: Diana Mamonaitė ir Stasys Vaiginis. Taip pat Socialinės globos skyriaus gyventojai: Gediminas Gervelis, Kasparas Suboč, Indrė Jurgelėnaitė, Regina Lauciutė ir Silvija Pikiotaitė

Visi dalyviai stengėsi parodyti savo sugebėjimus ir žinias šaškių varžybose, tad kiekvienas buvo pagerbtas padėkos raštu.

 

2018 M. KOVAS. „SAVAITĖ BE PATYČIŲ“ UTENOS SPECIALIOJOJE MOKYKLOJE – DAUGIAFUNKCIAME CENTRE

Kovo 19 –23 d. Utenos specialiojoje mokykloje – daugiafunkciame centre vyksta “Savaitė be patyčių“. Jos metu vyks renginiai, kurių metu mokiniai sužinos kaip atpažinti patyčias, kur ir į ką kreiptis pagalbos. Vaikai mokysis draugiškai gražiai bendrauti ir padėti vienas kitam, o nesutarimus spręsti taikiai. Renginių metu supras, kaip smagu gyventi draugiškai ir linksmai.

Mus aplankys draugai iš R. Šaltenio mokyklos su menine programėle, dalyvausime II žingsnio programoje, žiūrėsim filmus apie draugystę ir diskutuosim, dalyvausime domino turnyre, žaisime imitacinius žaidimus, kursime draugystės knygą ir šoksime „Savaitės be patyčių“ uždarymo diskotekoje.

2018 M. KOVAS. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO ŠVENTĖ CENTRE

Minint 28-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo – 1990 metų kovo 11-osios – metines ir šiemet švenčiant Lietuvos valstybingumo atkūrimo 100 metų jubiliejų, dalyvavome pilietinėje iniciatyvoje „GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS“.

„GYVĄJĮ TAUTOS ŽIEDĄ“ suformavo visi tuo metu buvę moksleiviai, lankytojai ir gyventojai. Pasipuošę vėliavos spalvos gėlėmis sustojo ratu.

Buvo giedamas Lietuvos himnas ir vyko diskusija apie Kovo 11-osios reikšmę Lietuvos istorijoje.

2018 M. KOVAS. PRAKTINIS SEMINARAS „KŪRYBIŠKUMAS GYDOMOSIOS KULTŪROS PAMOKOSE“

2018-02-09 d. specialiojo ugdymo skyriaus gydomosios kūno kultūros mokytoja N. Navykienė  vedė praktinį seminarą mokiniams ir pedagogams "Kūrybiškumas gydomosios kūno kultūros pamokose". Jo metu mokiniai muzikos fone žaidybine forma atliko fizinius pratimus (tempimo, taiklumo, koordinacijos, pusiausvyros, atsipalaidavimo), imitavo gamtos reiškinius muzikos ir įvairiaspalvių priemonių pagalba, "žvejojo eketėje", dvigubas didžiulis kamuolys tapo automobiliu, kuriuo važiuodami vaikai pakartojo saugaus eismo taisykles, iš minkštųjų fizinei veiklai skirtų dalių buvo statomas daugiaaukštis namas ir pan. Mokinių pasiekimai pamokose daug priklauso nuo to, kiek ir kaip mokiniai įsisavina pamokos medžiagą. Tad visa tai priklauso ir nuo mokytojo asmeninių savybių, gebėjimų pamokas vesti kūrybiškai, priimtinai vaikams. Visi kūrybiniai metodai, priemonės, vaizdiniai, fantazija suteikia vaikams daug teigiamų emocijų, leidžia atsipalaiduoti ir užmegzti glaudesnį kontaktą su pedagogu, skatina noriai atlikti užduotis, siekti numatytų tikslų.

2018 M. KOVAS. KAZIUKO MUGĖ UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE

2018-03-01 d. specialiojo ugdymo skyriaus mokiniai ir Dienos socialinės globos ir priežiūros skyriaus lankytojia vyko į Utenos Socialinės globos namus. Ten dalyvavo Kaziuko mugėje ir klausėsi koncerto. Kai kurie už simbolinę kainą nusipirko saldumynų ar suvenyrų, kai kurie tiesiog  grožėjosi mugėje parduodamais daiktais. Tačiau visų nuotaika buvo pakili.

Juk ne pirkimas ir ne pažiūrėjimas svarbiausia, - svarbu, kad pasisvečiuoji bendruomenėje, kuri tave šiltai pasitinka ir priima.

Socialinės globos skyriaus gyventojai prekiavo užsiėmimų metu pagamintais darbeliais iš medžio molio, pintais iš vytelių gaminiais, siūtais ir siuvinėtais darbeliais.

Buvo smagu prekiauti ir pasigrožėti kitų kolektyvų sukurtais darbais, paklausyti koncerto, pašokti.

2018 M. VASARIS. SPECIALIOJO UGDYMO SKYRIAUS MOKINIAI VASARIO 14 D. DALYVAVO PARAMOS VAIKAMS CENTRO ORGANIZUOTOJE AKCIJOJE „UŽ VAIKYSTĘ BE SMURTO"

1 resizeParamos vaikams centras visas mokyklas, kurios įgyvendina „Antro žingsnio“ programą, pakvietė Vasario 14 d. organizuoti akciją „Už vaikystę be smurto“. Gali kilti klausimas, kodėl per Šv. Valentino dieną organizuoti tokią akciją? Atsakymas labai paprastas - lygiai prieš metus buvo priimtos įstatymo pataisos, draudžiančios įvairių rūšių smurtą ir fizines bausmes prieš vaikus. Daug yra padaryta, tačiau vien to nepakanka, kad smurtas liautųsi. Mes turime ne tik netoleruoti smurto, viešinti smurto apraiškas, bet ir MOKĖTI BENDRAUTI PAGARBIAI, juk be pagarbos, nėra ir meilės. Mokiniai labai aiškiai, pasakė jog jie nori:

- kad tėvai kartu su jais žaistų;

- kad tėvai kasdien sakytų "myliu";
- kad suaugusieji dažniau girtų vaikus;
- kad tėvai ir mokytojai visada paguostų, kai sunku;
- kad suaugusieji atsiklaustų vaikų nuomonės.

Vienbalsiai balsuodami „Už“ - ( 22 balsai ), „Prieš“ ir „Susilaikė“ nebuvo. Tokiu būdu mokyklos bendruomenė atkreipė visuomenės dėmesį, kad Lietuvoje vaikai augs saugūs tuomet, kai visi aktyviai veiksime ir būsime atidūs vieni kitiems.

2018 M. VASARIS. 100 MINUČIŲ SLIDINĖJIMO VARŽYBOS LIETUVOS ATKŪRIMO 100-MEČIUI PAŽYMĖTI

Vasario 16 dieną Ignalinoje, Žiemos sporto centre, buvo surengtos 100 minučių slidinėjimo varžybos skirtos Lietuvos atkūrimo 100-mečiui pažymėti. Čia susirinko gausus būrys slidinėjimo mėgėjų iš visos Lietuvos, išaiškinti stipriausius ir ištvermingiausius sportininkus.

Šiose varžybose dalyvavo keturi specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro ir du sporto klubo slidininkai. Visi jie sėkmingai užbaigė apie 30 km. ilgio ir labai sunkią trasą, o geriausiai rungtyniauti sekėsi Aušrai Burbulytei ir Tadui Vainiui. Gerai rungtyniavo ir Rūta Tuskenytė, Arūnas Martinonis, Jonas Urbanovičius, Kristina Martinonytė. Visiems dalyvavusiems varžybose buvo įtekti originalūs, šiai progai sukurti, medaliai.

Slidininkus varžyboms paruošė treneris Zenonas Misiūnas.

2018 M. VASARIS. LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO 100-MEČIO RENGINIAI CENTRE

Sukūrėm Lietuvą...

Kaip jau bebūtų – iš kančių ir molio,

Iš girių žalumos, iš baimės nebūties,

Iš Laikmečio spalvų, neprieitų dar tolių,

Sekmadienio dainų, kasdieniškos buities.

 

Sukūrėm Lietuvą ir mes jau Lietuva.

Kokie mes būsim – tokia bus Lietuva...

                      (iš P. Panavo eilėraščio)

Vasario 15 dieną Centre vyko Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečio renginiai. Iš pat ryto darėme instaliaciją su Lietuvos respublikos vėliava. 10 val. vyko mylios bėgimas. Patys greičiausi dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais. Pavargusius ir išalkusius mylios bėgikus ir žiūrovus centro virėjos pamaitino sočia kareiviška koše ir sušildė citrinine arbata.

Po pietų vyko šventinis koncertas, prieš kurį buvo pagerbti Centrui nusipelnę ir Lietuvą garsinantys sportininkai: Kristina Vaikutytė, Jaunius Kovaliukas, Arūnas Martinonis, Aušra Burbulytė, Kristina Martinonytė ir Erik Garbul.

Po koncerto visi šėlo diskotekoje.

2018 M. VASARIS. UŽGAVĖNIŲ LINKSMYBĖS

Linksmai ir triukšmingai atšventėme Užgavėnes. Ir ko tik čia nebuvo! Įvairiausi persirengėliai stebino išradingumu ir kaukių gausa. Visus sužavėjo Kanapinio ir Lašininio virvės traukimo varžybos, sniego gniūžčių mėtymas į taikinį, nusileidimas rogutėmis nuo kalniukų, šokiai ir žaidimai prie laužo.

O kokios gi Užgavėnės be blynų! Mūsų virėjos prikepė jų gausybę ir labai skanių.

Visi šėlome, dūkome, sudeginome Morę, išvijome žiemą iš kiemo ir laimingi, išsidūkę, raudonais veidukais grįžome į centrą.