header5

2018 M. GRUODIS. SPECIALIOJO UGDYMO SKYRIAUS MOKINIAI DALYVAVO EDUKACINĖJE PROGRAMOJE „BALTAS KŪČIŲ STALAS“

2018-12-06 d. specialiojo ugdymo skyriaus mokiniai, jų tėveliai ir pedagogai vyko į Anykščių rajono Niūronių kaimą etnografinėje sodyboje organizuojamą edukaciją “Baltas kūčių stalas“. Šeimininkė Nijolė labai šauniai užėmė vaikus pasakojimu apie senus papročius, buitį, Kūčių simboliką, patiekalus. Su humoru ir lankstumu organizavo Kūčių dienos burtus. Bekalbant ir besiburiant akordeonu nešinas atkeliavo ir Kalėdų Senelis. Vaikai su juo dainavo, jam deklamavo, spėliojo mįsles, skaitė vaikų jam parašytus laiškus. 

 

2018 M. LAPKRITIS. PAMINĖTA DRAUGO DIENA

2018-11-29 d. - DRAUGO diena. Tad šią dieną minėjome ne vieni - į svečius atvyko Utenos Aukštakalnio progimnazijos būrelis mokinių. Jie pabendravo su mūsų mokyklos mokiniais, kartu piešė vieni kitiems sveikinimus - atvirukus. Vėliau, mokiniai kartu su socialine pedagoge Lina ir Rasa  prie arbatos kalbėjosi kaip  ir kuo gyvena vaikai su negalia, kaip yra jiems svarbi bendraamžių palaikymas, draugystė ir kokios skaudžios, o kartais lemtingos gali būti pašaipos, užgauliojimai. Taip pat buvo pravesta ekskursija po centrą. Vaikai pamatė vieną iš klasių, aktų salę, žaidimo bei multisensorinį kambarius

 

2018 M. LAPKRITIS. SPECIALIOJO UGDYMO SKYRIAUS MOKINIAI DALYVAVO EDUKACINĖJE PAMOKOJE „MOLINUKAS“

2018-11-27 d. specialiojo skyriaus mokiniai dalyvavo edukacinėje pamokoje "Molinukas". Ją vedė mokytoja Skaidrė ir socialinė pedagogė Rasa. Vaikai mokėsi lipdyti moliu, naudotis įvairiomis priemonėmis, kurių pagalba išgaunami ornamentai ( skylutės, įrėžimai) ir kt.

Po pamokos vyko  refleksija, kurios metu nuspręsta kitąkart dar vėl rinktis ir lipdyti. Vadinasi, vaikams patiko!

 

2018 M. LAPKRITIS. SPECIALIOJO UGDYMO SKYRIUS PRISIJUNGĖ PRIE „ATLEIKŲ MAŽINIMO SAVAITĖS“

Lapkričio 19-23 d. d. specialiojo ugdymo skyrius, prisijungdamas prie "Atliekų mažinimo savaitės"  vykdomų veiklų, sukauptas buitines atliekas panaudojo kūrybiškai ir naudingai: mokytoja Skaidrė P. kartu su vaikais iš nebetinkamos naudoti patalynės ir kartono dėžių padarė dekoracijas Teatro studijos spektakliui, mokytoja Vida Ž. su vienu iš mokinių - Airidu- padarė žibintą iš skardinės, priemonę skaičiavimo mokymui, Kalėdines dekoracijas klasei iš plastiko buteliukų. Sėkmės  šioms mokytojoms ir toliau generuojant ir įgyvendinant idėjas!

 

2018 M. LAPKRITIS. MENŲ FESTIVALIS „SPALVOS“ ROKIŠKYJE

Lapkričio 21 d. Rokiškyje vyko Respublikinis Menų festivalis "Spalvos". Jau trečiąkart jame dalyvaujame su savo pasirodymais. Šiemet Teatro studijos vadovė Skaidrė P., padedama socialinės pedagogės Rasos K., pristatė vaikų vaidinimą, spektaklį "Bjaurusis ančiukas". Vaikai vaidino puikiai, žiūrovai salėje stebėjo tyliai, o pasibaigus griaudėjo aplodismentai. Manome, visiems patiko.

Na, o pastangos turi būti apvainikuotos! Be prizų, kuriuos vaikai gavo iš festivalio rengėjų, dar vieną prizą gavo ir iš juos lydėjusių pedagogių (už tai ypač a č i ū vaikų tėveliams (globėjams, rūpintojams)), kurios vaikus nusivedė į Rokiškio, šalia Kultūros centro esančią piceriją. Vaikai patys rinkosi ir užsisakinėjo maistą, gėrimus. Taip pagilino turimus socialinius įgūdžius. Na, o pedagogės stebėjo procesą ir konsultavo, kad pietūs neviršytų turimo lėšų limito. Grįžtant, autobuse vaikai linksmai dainavo, juokavo, dalinosi įspūdžiais.

 

2018 M. LAPKRITIS. PAMINĖTA TOLERANCIJOS DIENA

Lapkričio 16 d. specialiojo ugdymo skyriaus mokiniai minėjo tarptautinę Tolerancijos dieną. Šių metų tolerancijos simbolis - raktas. Ir neatsitiktinai: juk turime mokėti atrakinti kiekvieną širdutę, kad galėtume vieni kitiems parodyti ką gero ir gražaus joje turime sukaupę; kad kiekvienas iš mūsų turėtų noro ir kantrybės paieškoti tinkamo raktelio ir išmoktų juo naudotis.

Juk bendravimas priklauso ne tik nuo to ar bendrauji, bet ir nuo to kaip tą darai!

Vieną - didelį - raktą mokykla jau turi senokai.  Todėl daugelis čia dirbančiųjų su vaikais  žino ir moka kaip tuo raktu naudotis, kad mokykloje gerai jaustųsi ne tik vaikai, bet ir dirbantieji... Na, o tie, kurie to dar neišmoko, tikėsimės, mokysis kol išmoks :)

 

2018 M. LAPKRITIS. ŽYMIOS NEGALIOS MOTORINIO AKTYVUMO ŽAIDYNĖS PANEVĖŽYJE

2018 m. lapkričio 21 d. Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centre vyko žymios negalios motorinio aktyvumo žaidynės, kuriose dalyvavo ir Utenos specialiosios mokyklos - daugiafunkcio centro ugdytiniai, lankytojai ir gyventojai.

Kiekvienas dalyvis buvo įtrauktas į veiklas, kurios padeda įveikti savo negalią, stiprinti sveikatą.

Visi dalyvaujantys asmenys patyrė daug džiugių akimirkų, gavo padėką ir medalius.

 

2018 M. LAPKRITIS. SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIAUS GYVENTOJAI DAYVAVO PROJEKTE „ŠVIESIOJI GYVENIMO PUSĖ“

2018 m. lapkričio 16 d. Centro Socialinės globos skyriaus gyventojai dalyvavo projekto Utenos kraštotyros muziejaus projekto „Šviesioji gyvenimo pusė“ įvadiniame renginyje „Menas bendrauti“, kuris vyko V. Valiušio keramikos muziejuje.

Dalyvius pasveikino ir su projektu supažindino Utenos Kraštotyros muziejaus direktorė Lilija Jovarienė.

Projekto dalyviai iš molio gamino žaisliukus, juos dekoravo, vaišinosi vaistažolių arbata, pyragu ir sumuštiniais. V. Valiušis supažindino su keramikos muziejumi.

Dėkojame Utenos Kraštotyros muziejaus direktorei už galimybę dalyvauti neįgaliesiems skirtame projekte, už linksmai ir turiningai praleistą laiką.

 

2018 M. LAPKRITIS. PROGRAMA „ZIPIO DRAUGAI“

2018 m. lapkričio 9 d. Centre startavo tarptautinė prevencijos programa ,,Zipio draugai''.

Programos tikslas - padėti vaikams įgyti gebėjimų įveikti kasdienius sunkumus ir stresą, plėtoti jų socialinę kompetenciją.

Programa grindžiama šešių pasakojimų ciklu, pavadintu ,,Zipio draugai''. Zipis yra vabaliukas, o jo draugai – keletas mažų vaikų. Pasakojimų veikėjai susiduria su įvairiais gyvenimo sunkumais, išgyvena stiprius jausmus ir ieško būdų, padedančių įveikti problemas bei pasijusti geriau.

Programos ,,Zipio draugai'' užsiėmimų metu klausysimės pasakojimų, aptarsime įvairias situacijas, piešime, žaisime, vaidinsime. Tikimės, kad ši programa suteiks ne tik žinių, bet ir dovanos daug gerų emocijų!

Mokytojos Gražina ir Raimonda

 

1_resize
2_resize
3_resize
4_resize
5_resize
6_resize
7_resize
1/7 
start stop bwd fwd
  

 

 

 

2018 M. SPALIS. HELOVYNO POPIETĖ

Spalio 25 d. centre vyko linksmoji popietė, skirta artėjančiam Helovynui. Socialinės globos skyriaus gyventojų teatro trupė parodė spektaklį „Raganos ir velniai“ (vadovė socialinė darbuotoja Danutė Vaišnorienė).

Po spektaklio visi žaidė žaidimus, dalyvavo smagiose estafetėse, vaišinosi saldainiais.

Dar ilgai netilo linksma muzika, visi šėlo smagioje diskotekoje.