header5

Paslaugos

Utenos specialiosios mokyklos – daugiafunkcio centro pagrindinė paskirtis –pagrindinės mokyklos tipospecialioji mokykla – daugiafunkcis centras.

Centro kitos paskirtys – socialinės globos ir socialinės priežiūros teikimas suaugusiems asmenims, turintiems protinę arba kompleksinę negalią.

Specialiojo ugdymo skyrius

Pagrindinė veiklos rūšis- pagrindinis specialusis ugdymas, pradinis specialusis ugdymas.
Specialiojo ugdymo skyrius - specialiojo ugdymo dviejų pakopų (4 metų pradinio ir 6 metų pagrindinio) skyrius nuo 7 iki 21 metų amžiaus specialiųjų poreikių (sutrikusio intelekto) vaikams.
Ugdymas organizuojamasvadovaujantis Pradinio ir pagrindinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais. Mokiniai mokosi specialiosiose ir lavinamosiose klasėse, pagal specialiąją pradinio, specialiąją pagrindinio ar individualią ugdymo programas.
Mokiniai nuo penktos klasės mokosi technologijų:pynimo iš vytelių, keramikos, būsto remonto darbų, siuvimo, mezgimo, buities darbų, informacinių technologijų.
Baigusiam specialiąją pradinio ugdymo programą išduodamas Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, baigusiam specialiąją pagrindinio ugdymo programąišduodamas Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas. 
Vykdomos neformaliojo ugdymo programos:
lengvoji atletika-slidinėjimas, dainavimo studija, dramos studija.  
Specialiojo ugdymo skyriaus vaikai neturintys galimybių kasdien važinėti į namusapgyvendinami Centro bendrabutyje, kuriame gyvena šeimynų principu.

Specialiojo ugdymo skyriuje teikiamos šios ne švietimo veiklos rūšys:

Maitinimo paslaugos.Mokinių maitinimo norma 7 metų ir vyreniam vaikui - 3,48 Eur./d. Mokinių maitinimo norma mokiniui iki 21 m. jeigu jis negyvena bendrabutyje -2,2 Eur./d., 

transporto paslaugos,

bendrosios socialinės paslaugos,

socialinės priežiūros paslaugos.Dienos socialinės priežiūros ir globos skyrius

Pagrindinė veiklos rūšis – suaugusiųjų su protine ar kompleksine negalia priežiūra ir globa dienos metu.

Skyriuje teikiamos paslaugos:

Informavimas;

Konsultavimas;

Tarpininkavimas ir atstovavimas;

Bendravimas;

Laisvalaikio organizavimas;

Maitinimo organizavimas;

Asmeninės higienos paslaugų organizavimas;

Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba;

Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;

Darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, nėrimas, dailės dirbiniai, keramika, pynimas iš vytelių, medžio darbai, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas;

Sveikatos priežiūros paslaugos

Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Dienos socialinės priežiūros ir globos kaina vienam asmeniui (patvirtinta 2013 m. Utenos rajono savivaldybės tarybos spendimu Nr.TS-287) -467,64 Eur./mėn. 


Socialinės globos skyrius

Pagrindinė veiklos rūšis – suaugusiųjų su protine ar kompleksine negalia socialinė globa visą parą.

Skyriuje teikiamos paslaugos:

Informavimas;

Konsultavimas;

Tarpininkavimas ir atstovavimas;

Apgyvendinimas;

Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, atliekant buitinius darbus, bendraujant ir panašiai);

Darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, nėrimas, dailės dirbiniai, keramika, pynimas iš vytelių, medžio darbai, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas;

Laisvalaikio organizavimas;

Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba;

Asmeninės higienos paslaugų organizavimas;

Maitinimas;

Sveikatos priežiūros paslaugos (slauga);

Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

 Socialinės globos kaina vienam asmeniui (patvirtinta 2013 m. Utenos rajono savivaldybės tarybos spendimu Nr.TS-287) –473,47 Eur./mėn.